ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល​៖ ប្រព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ​យានជំនិះ និង​មណ្ឌល​ផ្ដល់​សេវាសាធារណៈ​ថ្មី ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុងការ​គ្រប់គ្រង​យានជំនិះ​ – CEN