រដ្ឋាភិបាល​អា​មេ​រិច​ជាប់គាំង​ជា​លើក​ទី ២​ ដោយសារ​សភា​អនុម័ត​កញ្ចប់​ថវិកា​ចំណាយ​មិន​ទាន់​ពេល​ – CEN