ទស្សនា​ផ្សារ​លក់ដូរ​លើផ្លូវ​ដែក​នៅ​ថៃ ឃើញ​ហើយ​ស្រៀវ​សាច់​ជំនួស (​វីដេអូ​) – CEN