វិធី​ធ្វើ​ផ្អក​ត្រី​ប្រា​ដ៏​មហា​មាន​ជាតិ​! គេ​ប្រើ​ប៉ែល​ចូក​ច្របល់​ប្រឡាក់​គ្រឿង​ផ្ទាល់​សាប​ស៊ីម៉ងត៍​តែម្តង (​វីដេអូ​) – CEN