នៅចាំ​បានទេ​! ទារិកា​ដែល​គេ​យកទៅ​បោះចោល​នៅ​គំនរ​សំរាម​ថ្ងៃមុន ពេលនេះ​មុខមាត់​អូន ធានី ប្រែ​ច្រើនណាស់ ដល់​ថ្នាក់​ធ្វើ​ឲ្យ​គ្រប់គ្នា​ភ្ញាក់​ព្រឺ​ត Comment ថា​…. – CEN