ចម្លែក​មែន​! រថយន្ត​ទំនើប​១​គ្រឿង កំពុង​ល្បី​ខ្លាំង​នៅ​ថៃ ព្រោះតែ​គ្រប់​ដណ្តប់​ដោយ​ភក់ និង​ស្មៅ ខណៈ​ម្ចាស់​សន្យា​មិន​លាង​រហូត ហើយ​ថែមទាំង​… – CEN