សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ចំនួន​២​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការប្រមាថ​ចំពោះ​អង្គ​ព្រះមហាក្សត្រ​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ចូល​ក្នុង​របៀប​វារៈ​សម័យប្រជុំ​ជា​វិសាមញ្ញ​នៃ​រដ្ឋសភា​ពិភាក្សា​ – CEN