ករណី​ប្តី​បាញ់សម្លាប់​ប្រពន្ធ​ហើយ​បាញ់​ខ្លួនឯង ដោយសារ​ភ្លើង​ប្រច័ណ្ឌ កើតរឿង​ឈ្លោះប្រកែក​គ្នា – CEN