អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចុះ​ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ជាក់ស្ដែង​ប្រព័ន្ធ​បង្ហូរទឹក ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​សង្កាត់​សំរោងក្រោម សង្កាត់​ត្រពាំង​ក្រសាំង ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជន់​លិច​ – CEN