​ម្តាយកូន​៥ លក់​ម៉ាស​តាម facebook​មានជីវិត​កំណើត​ទី​២ បន្ទាប់ពី​ជាប់ឃុំ​នៅ​ព្រៃ​ស​ជាង​១​ខែ ព្រោះតែ​ទិញ​លក់ទំនិញ​តាម facebook អន​ឡាញ គ្មាន​ការទទួលខុសត្រូវ ដែល​ធ្លាក់​ក្នុង “​បទល្មើស​ឆបោក​” – CEN