មើល​វីដេអូ​ហួសចិត្ត​! ក្មេងស្រី​តូចៗ​នាំគ្នា​ផ្លោះ​របង​ឡើង​លេង​លើដំបូល​ក្បឿង​ផ្ទះ​អ្នកជិតខាង ដោយ​មិន​ខ្លាច​ធ្លា​ក់សោះ សូម​ឪពុកម្តាយ​ប្រយ័ត្ន​ផង (​វីដេអូ​) – CEN