​ហាង​កាហ្វេ Starbucks តស៊ូ​ប្រ​គួ​ត​ជាមួយ​ហាង​កាហ្វេ​យីហោ​ក្នុងស្រុក​របស់​វៀតណាម​ – CEN