អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ស្ថិតនៅក្រោម​ស្ថានភាព​តានតឹង នៅពេល​ចំនួន​អ្នកជំងឺ​បាន​កើនឡើង​ – CEN