ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​កែវ​សីមា ជា​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​មាន​សារសំខាន់​កម្រិត​អន្តរជាតិ ក្នុងការ​អភិរក្ស​សត្វ​ព្រៃ​និង​ជីវចម្រុះ​កម្រ​ជាច្រើន​ – CEN