បង​នឹងធ្វើ​ឲ្យ​សើច​ច្រើនជាង​យំ​! សុខៗ ភិន សុ​ដា​លី​ស ស្រាប់តែ​បង្ហោះ​សារ​ដ៏​ចាក់​ដោត គ្មាន​នរណា​មក​សន្យា​ជាមួយ​យើង​ទេ ថា​១០​ឆ្នាំ​ទៀត​នឹង​… – CEN