អាមេរិក នឹង​ពិចារណា ដកចេញ​បំរាម​ទិដ្ឋាការ​ដល់​មន្ត្រី​ការទូត​កម្ពុជា – CEN