​មហាជន​ស្នើ​ឲ្យ​ដោះលែង​! ខណៈ​លោក ផែង វណ្ណៈ ដែល​ស្អប់​ទង្វើ​ឈរ​ឌឺ​ក្រុមស្ទាវ​ទាំងនោះ​ខ្លាំង​បំផុត ហៅ​សុទ្ធតែ​អា​ពាល​បាត​សង្គម និង​លើក​ហេតុផល​ថា​… (​វីដេអូ​) – CEN