គ​.​ជ​.​ប ៖ បោះឆ្នោត​ព្រឹទ្ធសភា បក្សនយោបាយ​៤ ដាក់​ភ្នាក់ងារ​សង្កេតការណ៍​ទូទាំង​រាជធានី​-​ខេត្ត ចំនួន​៧៥​រូប – CEN