​ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​គ្រឿងញៀន ធ្វើឱ្យ​យុវជន​ម្នាក់ ហ៊ាន​លើកដៃ​វាយ​ឪពុក​បង្កើត​គ្មាន​ញញើត ព្រោះ​ខឹង​ឪពុក​យក​ខ្លួន ទៅ​ដា​ក់នៅ​មណ្ឌល​កែប្រែ​ – CEN