ក្រសួង​វប្បធម៌ ពិនិត្យ​ពិភាក្សា​លើ​អង្គហេតុ និង​អង្គច្បាប់ ទាក់ទង​នឹង​ករណី​សណ្ឋាគារ Le Palals Hotel យក​រចនាបថ​ប្រាសាទខ្មែរ​ទៅ​សាងសង់​ – CEN