ឧបករណ៍​សន្សំសំចៃ​ថាមពល​អគ្គិសនី Energy Saving Box ឬ Electricity Saving Box គឺជា​ការបន្លំ​បោកប្រាស់ ដើម្បី​កេង​យកចំណេញ​ពី​ការលក់​ផលិតផល​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN