ប្រទេស​ហ្វាំ​ង​ឡង់ គ្រោង​បើក​ស្ថាន​កុងស៊ុល​កិត្តិយស​នៅ​កម្ពុជា និង​ត្រូវការ​ពលករ​បេះ​ផ្លែឈើ​តាម​រដូវ​កាល​ – CEN