​មិនធម្មតា​ទេ​! ក្រោយ​ជោគជ័យ​ខ្លាំង​ជំនួញ​ផលិតផល​ថែរក្សា​សម្រស់​ម៉ាក Jesse ពេលនេះ អៀង ម៉ូ​នី​កា សម្រេច​បោះទុន​បើក​ក្រុមហ៊ុន​១​ទៀត​គឺ​ផ្នែក​សេវាកម្ម​… – CEN