សម្តេច សាយ ឈុំ អប់រំ​ណែនាំ​ឯកឧត្តម ណ​យ ស្រូ​ន សមាជិក​ព្រឹទ្ធសភា​ប្រចាំ​ភូមិភាគ​ទី​៨ ឱ្យ​ឈប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ដី​៥៣១​ហិកតា នៅ​ភូមិ​ពូ​ហ្យា​ម​ – CEN