ហាមឃាត់​មិន​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ម្ចាស់ផ្ទះ ឬ​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ​នៅជាប់​ផ្លូវ ជីក​គាស់​កាយ និង​ឈូសឆាយ​លើ​ចំណីផ្លូវ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​តាម​ដង​មហាវិថី វិថី និង​អនុ​វិថី​ទាំងអស់ ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN