កម្មករ​ប្រមូល​សំរាម​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីន​ទ្រី មួយចំនួនធំ​ព្រម​ចូលធ្វើ​ការងារ​វិញ ដើម្បី​ជីវ​ភា​ពំ ខណៈ​អ្នក បើកបរ​រថយន្ត​ដឹក​សំរាម​មួយចំនួន មិន​ព្រម ទទួលយក​គោលការណ៍​ – CEN