អនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​ក្រុមហ៊ុន​ថៃ Betagro វិនិយោគ​លើ​រោងចក្រ​កែច្នៃ​ម្ហូបអាហារ​, សហការ​ជាមួយ​គម្រោង AIMS – CEN