បុរស​ម្នាក់​បាន​បង្ក​ការវែកញែក​ផ្អើល​ពេញ​អឺរ៉ុប ក្រោយ​បញ្ចេញ​ឥរិយាបទ​ដ៏​ចម្លែក​ខុសគេ ស្លៀកសំពត់​សឺ​មី ពិសេស​កែង​ចោត​… – CEN