ស្លាប់​មនុស្ស ២​នាក់​និង​រងរបួស​ធ្ងន់​ចំនួន ១​នាក់ ដោយសារ​រថយន្ត​ស៊ីណា បុក​រះ​ក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប​ – CEN