សុវណ្ណ រិទ្ធី បួស​សងគុណ​ឪពុកម្តាយ ក្រោយ​ចេញពី​ពន្ធ​នាគារ​បាន​៥​ថ្ងៃ​ – CEN