ចាប់ខ្លួន​ឃាតករ​ម្នាក់ ដែល​មក​ពួន​ក្នុង​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ – CEN