នោះ​! សូម្បីតែ​ប្រទេស​ប៉ា​គី​ស្ថាន ក៏បាន​បិទ​កម្មវិធី TikTok – CEN