បុព្វហេតុ​នយោបាយ​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើល​របស់​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អូ​ទ្រី​ស្ត ទាមទារ​អនាគត​ឆាប់ៗ​នេះ ដែលមាន​វ័យ​ត្រឹមតែ​…៣១​ឆ្នាំ​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN