ឡេង ណា​វ៉ា​ត់​ត្រា ប្រកាស​បន្ទាន់​ជ្រើសរើស​កម្ម​កជាង​៣០០​នាក់ និង​ឡាន​បែន​៨០​គ្រឿង ដើម្បី​ប្រមូល​សំរាម ប្រាក់ខែ​ខ្ពស់​ – CEN