ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ផលិតកម្ម​វិធី​ខ្នាត​យក្ស AG របស់​ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​ត្រូវបាន​វាយប្រហារ​ – CEN