កូនស្រី​ស្រវឹងស្រា ខឹង​ឪពុក​ស្តីបន្ទោស ទាញ​ដំបង​វាយ​សម្លាប់​ – CEN