ចូលរួម​សោកស្តាយ​! ផ្ទះថ្ម​ទៀម​សង់​រួច​ឡើង​នៅ​ទើបបាន​ប៉ុន្មាន​ខែ ពេលនេះ​ខ្ទេចខ្ទីរ​អស់ហើយ ក្រោម​ឥទ្ធិពល​ទឹកជំនន់​ត្រឹម​រយៈពេល​តែ​…. – CEN