រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍​ថៃ លើកឡើង​ពី​ការបើក​ឡើងវិញ នូវ​ភ្ញៀវទេសចរ​ចូល​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN