សម្ដេច​ក្រឡាហោម ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​អ្នកច្បាប់​មក​ចូលរួម​ជួយ​ច្រើន ដើម្បី​ធានាថា​គ្រប់​កិច្ចការ​គឺ​ត្រូវតែ​អនុវត្ត​តាមច្បាប់ មិនមែន​ទៅតាម​មាត់​បុគ្គល​នោះទេ​ – CEN