លើកដំបូង​! លោក គឹម ជុល​អ៊ុន ខ្សឹ​ក​ខ្យួ​ល​អួលដើមក ខណៈ​ថ្លែង​ជា​សាធារណៈ​ក្នុង​ខួប​៧៥​ឆ្នាំ​នៃ​ការបង្កើត​បក្ស​ពលករ​កូរ៉េ ព្រោះតែ​បញ្ហា​ទាំងនេះ​….(​វីដេអូ​) – CEN