លោក​រដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល បាន​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យ​ពិភាក្សា​លើ​ការរៀបចំ​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្ដីពី​កំពង់ផែ​ – CEN