អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ និង​បើកសម្ពោធ​ផ្លូវ​វរ​ត់​សម្រាប់​ហោះ​ឡើង​និង​ចុះចត​យន្តហោះ ដែល​វែង​បំផុត – CEN