សង្គម​អណ្តើក និង​សង្គម​ក្តាម ស្ថិតក្នុង​កន្ត្រក​មួយណា​ប្រសើរ​ជាង​! – CEN