​ឯកឧត្តម វ៉ាង យី បាន​លើកឡើងថា ដោយ​ចិន​ចាត់ទុក​កម្ពុជា​ជា​មិត្ត​ដែកថែប និង​គិតដល់ សហគមន៍​ជោគវាសនា​រួម​កម្ពុជា​-​ចិន – CEN