ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​១៩​ថ្មី​ចំនួន ៦៦០ ករណី​ថ្មី និង​ស្លាប់​ចំនួន ៤ នាក់​ – CEN