មេដឹកនាំ​កូរ៉េខាងជើង លោក​គីម សន្យា​ផ្តល់​ផ្ទះ​ថ្មី​រាប់ពាន់​ខ្នង ខណៈ​ការជំរុញ​សេដ្ឋកិច្ច​ចាប់ផ្តើម​ – CEN