កូរ៉េខាងជើង​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់​ប្រតិភូ​ប្រទេស​ខ្លួន ដែល​ទៅ​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN