ទើប​ដឹង​! ខ្លា​ជា​តិរច្ឆាន​ចិត្តសឿង មិន​កំសាក និង​មានសំណាង​ជាង​តោ ព្រោះថា​… (​វីដេអូ​) – CEN