គណបក្សខេត្តព្រៃវែង និងគណបក្សខេត្តស្វាយរៀង មណ្ឌលភូមិភាគទី៦ បានបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភារួមគ្នា – CEN