ស្រូវ​ស្រែ​ប្រមាណ​២​ម៉ឺន​៧​ពាន់​ហិកតា ប្រជាពលរដ្ឋ​ជិត​៨​ពាន់​គ្រួសារ និង​ផ្ទះសម្បែង​ជិត​៤​ម៉ឺន​គ្រួសារ ព្រមទាំង​រចនាសម្ព័ន្ធ​រូបវន្ត​សង្គម ជាច្រើន​ទៀត​រង​ផលប៉ះពាល់​ដល់ ដោយ​ទឹកជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ – CEN